"klokkemannen" er tatt igjen
torsdag 04. juni 2015
Siktet for omsetning av luksusklokker for millioner

Hadde klokker for over en million hjemme

«Klokkemannen» er siktet for omsetning av klokker til en verdi av over 19 millioner kroner. Det reelle beløpet er betydelig høyere. Det bekrefter en kilde i politiet. Trykk på de to lenker under for å lese artikkelen.

Klokkemannen fengslet igjen

Slik mener politiet klokkemannen opererte:


http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2008/03/19/klokkemannen

Noen husker nok "klokkemann-saken" som gikk i media for noen år siden. Han ble da tatt og straffet for
ulovlig omsettning av dyre ur og smugling av ur.

Nå kan vi lese at det er på'n igjen!

FUN mener det er flott at dette blir prioritert hos politiet. Det er ikke rett at noen "lure" sjeler i samfundet skal omgå de lovpålagte bestemmelser om import og momsbetaling som andre må følge. Dette er også med på å ødelegge for urmakerene i Norge og forsikringsbransjen som får større og større vanskeligheter med å finne ut av de krav som kommer i forhold til å "miste" et ur.

Alle må følge de samme regler om import og momsbetaling.

FUN har lenge påpekt av det skal foreligge en godkjent tolldeklarasjon og momskvittering for de ur som ikke er kjøpt i Norge og som er over den momsfrie grensen for import. Urmakerfaget skal ikke bidra til å legalisere lovbrudd. Hvis ikke dette foreligger, vil ikke uret bli gjenstand for forsikringstakst eller service i Norge.

Forsikringsbransjen setter nå større og større krav til denne dokumentasjon av verdigjenstander ved en erstattningssak.

FUN kjenner til at dette med smugling av dyre ur har forekommet og forekommer i stor stil inn i Norge og er derfor glad for at dette kommer opp og frem i lyset.