skal det være en kilo med urdeler?
torsdag 06. mars 2014
 Skal det være en kilo klokkedeler?

javascript:void(0);/*1394086581778*/

Dette er ren forrakt for å ta vare på de fine deler!

 Mangel på fagurmakere over hele verden får mange effekter. På Ebay ligger nå muligheten til å by på klokkedeler i kilovis! Hauger med deler i et evig rot kan du få kjøpt for en billig penge. Vi ser at i kjølvannet av massenedleggelse av urmakerbutikker og delegrossister, der de som rydder opp ikke har peiling på hvordan de fine urdeler skal behandles, samler opp flotte deler sammen med alt skrot og frembyr dette til salgs i KILOVIS. Her har alle urmakere gjennom alle år systematisk lagret sine deler og tatt godt vare på gamle deler som kunne komme til bruk en eller annen gang. De ville ha vridd seg i graven, hvis de hadde sett disse bilder.
Derfor oppfordrer jeg alle som har gamle urdeler liggende til å passe på at disse ikke forsvinner bort fra urmakerfaget. Gi dem til en god kollega og la de bli i faget for å bidra til at også fremtidige fagurmakere kan reparere fine gamle ur.