Vertikalisering i den sveitsiske urindustrien
torsdag 16. januar 2014
 Artikkel om vertikalisering i den sveitsiske urindustrien
skrevet av urmaker Jon Lindstrøm
16.1.2014
 Vertikalisering i den sveitsiske urindustrien.

Noe av stoffet er tatt fra en artikkel i Europa Star nr. 6 – 2013 av Pierre M. Maillard og Paul O`Neil. Jeg har også sakset litt fra PM`s leder i samme utgave. En del har jeg også suget fra eget bryst.

For å gjøre det enkelt, det er bare to måter å forstå vår lille klokkeverden på. Enten består den av noen få på toppen, som bestemmer det meste. Eller så består den av et mylder av små på grasrota, som liker å bestemme det meste selv. Det får bli opp til enhver å bestemme hvilken bås som er mest komfortabel. Jeg har tidligere vært inne på faren ved vertikalisering i urbransjen, og nå dukker det altså opp en artikkel i Europa Star som bekrefter bekymringen. P.M. Maillard skriver i avslutningen på sin leder i E-S nr. 6:

Men vi vil aldri gå trøtt av å repetere, at en reduksjon av mangfoldet i urindustrien, som nå i økende grad blir konsentrert på hendene til noen få giganter, er et tap for alle. Når «biologisk mangfold» minker, når den industrielle og den artistiske veven uttynnes, og alternativer forsvinner, blir resultatet kulturell fattigdom. Selv om makroøkonomiske statistikker beveger seg mot stjernene, blir den lidenskapen som grenser til galskap, den uforferdete trangen til nyskapning, og viljen til å ta sjanser slått til bakken. I mellomtiden blir luften der oppe på toppen stadig tynnere.

Litt før i den samme lederen spør han:

Er det ikke lenger plass for alle? Vel, det er ikke det. Det er ikke lenger plass til alle. Dette er en bitter erkjennelse, som nylig er underbygget av to offentliggjorte undersøkelser, utført av Credit Suisse og Deloitte. Disse instansene kan vanskelig betegnes som venstre vridde. Av varemerker, distributører og uavhengige detaljister som er undersøkt, anslår nesten 70 %, at vertikalisering av produksjon og distribusjon, som er en av de mest fremtredende fenomenene over de siste ti årene, er en alvorlig trussel.

Så over til artikkelen lenger ut i bladet. Siden Nicolas Hayek for ti år siden annonserte at han ville innskrenke leveransene av verkdeler, spiraler og komplette verk til konkurrenter, har denne utviklingen stadig forsterket seg. 50 % av de Deloitte har spurt sier at ETA verk er vanskelige å få tak i. Selv om 60 % vurderer dem som overlegene på kvalitet. Bare 3 % vurderer alternativene som bedre. 65 %  av de uavhengige varemerkene opplever vertikaliseringen av distribusjonen som en trussel, 71% av distributører, detaljister og uavhengige detaljister, opplyser det samme. Fordi underleverandører de siste ti årene har blitt kjøpt opp av gigantene, er det nå også mangel på levering av skiver og visere til de frie aktørene i bransjen. Deloitte slår fast at SG`s innføring av 15 % reduksjon i sine leveranser i forhold til 2010 allerede skaper en flaskehals. Credite Suisse sier det bare er begrensete alternativer til SG. Den nye Swiss made loven, som krever at 60 % av et urs deler skal være sveitsisk produsert, skaper ytterligere vanskeligheter for de uavhengige. Utvikling av egne verk er både kostbart og tidkrevende, og neppe noe alternativ for de små aktørene. En annen mulighet er innkjøp fra andre produsenter i Sveits som Selitta, Soprod, og La Joux-Peret, men her gjør både høye priser og levering av tilstrekkelige mengder seg gjeldene. Mulighetene for å importere alternative verk og komponenter fra utlandet begrenses av den nye Swiss made loven, dette forverrer situasjonen ytterligere i det segmentet som leverer ur i lavere prisklasser. Disse blir forpliktet til å kjøpe en større andel av urets komponenter fra Sveitsiske produsenter. Credite Suisse skriver at vertikaliseringen vesentlig gjør seg gjeldende på områdene produksjon, og distribusjon. De viser dette gjennom flere typer diagrammer som E-S offentliggjør i sin artikkel. Disse er det vel verd å studere for å få en forståelse av hvordan bransjens aktører vurderer de store forandringene som nå skjer. De to raportene og artikkelen « Two spotlights turned on to the development of the Swiss watch industry», står under «Studies», E-S`s hjemmeside:  www.europastar.com/magazine/current-issue/ .

For å avslutte kan jeg jo med et lite skråblikk til biologien referere til Charles Darwin, som brukte uttrykket «Survival of the fittest», i sin utviklingsteori. De best tilpassede overlever. Vel førti år etter Darwin dukket det opp en annen teori av den Russiske anarkisten Peter Kropotkin, boka bar navnet «Mutual aid». Gjensidig hjelp.  Den beskrev et annet viktig trekk ved utviklingen av de forskjellige artene på jorda.  Disse to teoriene uttrykker drivkreftene i utviklingen.  Den ene fremhever den sterkestes rett, den andre viser til styrken i et samarbeide. Tro om ikke disse to teoriene gjenspeiles i det dramaet vi nå er vitne til i urindustrien. Troen på den sterkestes rett, eller styrken som ligger i et gjensidig samarbeide.

J.J.L