Svensk urmakerskole er godkjent som ny skole
tirsdag 22. januar 2013
Svensk Urmakerskole er godkjent som ny skole i Sverige
Hei alle i Norge

- välkommen att dela vår glädje!!
Har det stora nöjet att meddela att vi fått vår ansökan beviljad och därmed kan ta in nya elever till hösten.
YH-myndigheten har meddelat beslutet idag. Av 1078 ansökningar har 311 fått OK och vi är alltså en av de lyckligt lottade!
Den enda "lilla" utmaning som fortfarande återstår är att lösa de närmaste två åren då vi fortfarande kommer att sakna en klass.

Glada hälsningar
Birgitta Kaaling Wukics
Urmakarskolan i Borensberg