En artig historie fra Norges Urmakerforbunds tidsskrift september 1930
torsdag 13. desember 2012
Urmakeren var innbrudstyv og ildspåsetter og opphavet til en av våre fine viser.
følgende uttrolige historie sto å lese i urmakertidsskriftet i september 1930

En opsiktsvekkende hendelse inntraff forleden i den fredelige by Tvedestrand hvor en av byens aktede borgere, urmaker Alf Abrahamsen blev arrestert som sterkt mistenkt for innbruddstyveri og ildspåsettelse i stor stil.

Her er historien:

 
Saken kom op på en ganske merkelig måte. Reisende Ackermann for den sveitsiske urfabrikken Eterna, var i Tvedestrand og mens han spaserte i byen, kom han til å se inn i urmaker Abrahamsens utstillingsvindu. Han la da merke til et kostbart Eterna gullur, som han syntes å gjenkjenne som et han hadde solgt til urmaker Abrahamsen i Grimstad. Der var også flere Eternaur i vinduet, og da Eterna bare selges til medlemmer av urmakerforbundet, som Alf Abrahamsen ikke er medlem av, fant Ackermann det mistenkelig. Abrahamsen måtte enten ha kjøpt dem gjennem et medlem av forbundet eller bekommet dem på uærlig måte.

Ackermann ringte straks til Abrahamsen i Grimstad, som benektet å ha solgt nogen ur til sin navne i Tvedestrand. Derimot kunde Grimstad-urmakeren meddele, at han ved et innbrudd den 2.april i år var blitt frastjålet omkring 100 ur. Innbruddstyven hadde også forsøkt å sette ild på hans forretning.

Ackermann hadde med seg sluttsedlen på de ur, han hadde solgt i Grimstad. Han henvendte sig med denne til politiet i Tvedestrand og anmodet om at der måtte bli foretatt undersøkelse hos Alf Abrahamsen. Dette ble gjort og det viste sig at numrene på sluttsedlen stemte med numrene på de Eternaur, som fantes i butikken.

Abrahamsen gikk da til bekjennelse og ble arrestert. Han nektet dog å ha foretatt ildpåsettelse hos sin kollega i Grimstad, men han vilde ikke benekte at branden kanskje skyldes ham, da han under innbruddet hadde lyst med fyrstikker.

I et forhørsrettsmøte i Tvedestrand
har Abrahamsen tilstått også etpar andre tyverier i Tvedestrand. Han hadde således brutt sig inn i Skotøihuset, ved å bore et hull i vinduskarmen, så han fikk opp haspen og krøp inn. Han forsynte sig med flere par sko, hvorefter han kittet og malte over hullet i vinduskarmen, så ingen kunde forstå hvordan tyven var kommet inn. Videre har han tilstått et innbrudd i K.A. Kristoffersens manufakturforretning og i Jensens gullsmedforretning.

Abrahamsen mistenkes også for et større tyveri hos urmaker Christiansen i Tvedestrand for 1 1/2 år siden. Der ble da stjålet ur for tilsammen 3-4000 kroner og fremgangsmåten er omtrent den samme som ved tyveriet hos urmakeren i Grimstad.

I Tvedestrand har man i den senere tid hatt endel mystiske brander, som man nu håper å få opklart i forbindelse med denne affære. For et års tid siden nedbrente enkefru Christoffersens hus, hvor Abrahamsen hadde sin leilighet. og nabohuset ble adskillig skadet. Skaden beløp sig ialt til 80-90 000 kroner. Abrahamsen hadde assurert og fikk utbetalt et par tusen kroner i skadeerstatning.

En tid efter opstod der om natten brand i det hus hvor Abrahamsen hadde privatleilighet, nabohuset til Tvedestrand Sparebank. I begge hus er der flere beboelsesleiligheter. Denne brand var ganske tydelig påsatt. En av leieboerne i første etasje våknet ved at han merket røk. Han sprang ner og fant i vedskjulet en bøtte fylt med bensin som stod og brendte. Mannen hadde åndsnærværelse nok til å ta den brennende bensinbøtte og kaste den på sjøen, men blev selv stygt forbrendt. skaden ble ganske ubetydelig. Abrahamsen hadde sitt innbo meget høit assurert. Politiet mistenker Abrahamsen for disse ildpåsettelserog efterforskning herom pågår. forhøret over ham fortsetter idag.

Abrahamsens arrestasjon er falt som en bombe i den lille by.
Han var ganske ung, bare 25 år gammel, og nedsatte sig i Tvedestrand høsten 1928. Han kom da fra Konsmo ved Mandal, men hadde tidligere år arbeidet hos urmaker Abrahamsen i Grimstad, som han bestjal og som forøvrig er hans fetter. alf Abrahamsen var meget godt likt og ansett i Tvedestrand. Ingen kunde falle på å mistenke ham for slike forbrytelser. Han levet stille og beskjedent og hadde ord for å være meget relgiøs. Mange andre har vært mistenkt for de forbrytelser, han nu er overført, og byen ånder lettet op.

Under et forhør i Tvedestrand har Abrahamsen tilstått ildspåsettelsen i kjøpmann Arnold Eriksens privatleilighet, hvor han hadde satt fyr på en sofa i spisestuen. Da det imidlertid opstod en voldsom røk, blev det straks opdaget og ilden slukket. Abrahamsen bor som bekjent i 3.etasje i samme gård.
for å bortlede all mistanke hadde han foranstaltet et fingert innbrudd. Han hadde boret to huller i vinduskarmen i kjøkkenvinduet, men han hadde ikke åpnet vindushaspene. Han hadde derefter banet sig vei til leiligheten ved hjelp av falske nøkkler. For å lede mistanken over på Eriksen hadde han stjålet et kledesplagg i kjøkkenet og med dette pakket inn 50 cigaretter, som han igjen hadde stjålet hos kjøpmann Eriksens frue, som driver tobakksforretning. Denne pakke kastet han ut av vinduet, hvor den blev funnet av politiet. Fru Eriksen hadde merkelig nok ikke oppdaget tyveriet. Han hadde også ved dette tyveri benyttet falske nøkler. Det hele skulde således se ut som det var familien Eriksen som hadde påsatt branden for å få assuransen utbetalt.

Dessuten har han tilstått ildpåsettelsen i Sparebankens gård, hvor det var tenkt varme på med en bøtte bensin.

Også den tredje ildpåsettelse i K.A. Christoffersens hus har han tilstått. Det var i dette hus Abrahamsen hadde sin forretning. Ilden opstod i et værelse innenfor hans forretnin, og abrahamsen var den siste som var tilstede, nemlig et kvarter før branden opsto. Han hadde en godt assurert varebeholdning og fikk utbetalt assuransen. Man regner med at han ved denne anledning hadde en gevinst op omkring 3000 kroner.
Der er kommet for dagen flere tyverier i byen, men disse er det ennu ikkebragt full klarhet over. Abrahamsen virker nu helt nedbrutt og han er villig til å tilstå.

Forhørene i Tvedestrand lededes av byfogd Grue i Risør og for påtalemyndigheten har konst. politimester Hall i Tvedestrand vært tilstede. Urmakeren er senere transportert til Arendal hvor han er innsatt i varetektsarrest. Der vil nu bli begjert åpen rettslige forundersøkelser mot ham, og formodentlig vil han foruten tyveriene også bli siktet for ildpåsettelse. I ett tilfelle kan der bli spørsmål om mordbrandforsøk, nemlig ved branden i overrettsaksfører Wrolsens gård, hvor Abrahamsen hadde sin leilighet. I denne gård er der flere beboelsesleligheter og mange menneskeliv stod på spill. Denne brand fant sted natt til den 17. mai i år. En av leieboerne i første etasje skulde om natten lukke igjen et vindu, da han merket brandlukt og gikk ned for å undersøke saken. Han oppdaget da den brennende bensinbøtte i vedsjulet under sparebankens lokale. Abrahamsen var denne natt alene hjemme, idet hans hustru var reist utav byen på besøk hos sine foreldre.

Under forhørene skal der være fremkommet sterke beviser mot Abrahamsen for ildpåsettelsene og han skal flere ganger ha vært nær ved å tilstå. Men han har stanset sig selvog er blitt sittende og mumle at dette vilde jo være mord, og slikt kunde han da ikke finne på.

Hos Abrahamsen er det beslaglagt 52 nye ur og 13 som var til reparasjon og som alle er stjålet hos hans fetter i Grimstad. Ved ransakning i hans hjem er der funnet en hel del nye dresser, damedrakter, skotøi, indertøi og sølvtøi, som skriver sig fra de forretininger, han har hjemsøkt. Så snedig har Abrahamsen gått frem at i to av de bestjålne forretninger har man ikke visst at der var stjålet noget, før Abrahamsen tilsto det for politiet. I begge disse forretninger har han anvent fremgangsmåten med å bore hull i vinduskarmen for å få op haspene, hvorefter han har kittet igjen hullene og malt over med nøiaktig samme sort maling.

Under et forhør i Arendal hvor urmaker Abrahamsen nu sitter arrestert, tilstod han at det også er ham som forøvet innbruddet hos urmaker Christiansen i Tvedestrand natt til den 5.mars ifjor. Urmaker Christiansen blev bestjålet for ur og urkjeder til en verdi av omkring 4000 kroner. Abrahamsen hadde boret ut låsen i butikkdøren, et arbeide som var adskillig risikabelt, da Christiansens forretning ligger midt i centrum og var sterkt oplyst om natten.

Forøvrig mener man at den merkelige affære ennu på langt nær helt er opklart. Politiet foretar undersøkelser av en rekke andre tyverier i byen, som Abrahamsen mistenkes for, således et inbrudd med falsk nøkkel hos en møbelforhandler, hvor der forsvant en diamant og endel kontanter.
Man undersøker også hvor det er blitt av de stålne ur fra Christensens forretning. Det er neppe sannsynlig at Abrahamsenhar solgt dem alle fra sin egen butikk.

Som en kuriosum kan det nevnes at Abrahamsen like før han ble arrestert tok en meget høi innbruddsforsikring for sin varebeholdning, blandt annet også de ur som han hadde igjen fra innbruddet hos sin fetter i Grimstad.

Den foretagsomme "kollega" Abrahamsen som nu antagelig i adskillige år får svare for sine ugjerninger er ikke medlem av NUF. Han må heller ikke forveksles med vår utmerkede kollega Alf Abrahamsen i Drøbak.

Denne historie ble til en av våre flotte viser som vi her kan høre Einar Rose synge om Urmageren i Tvedestrand.
http://www.youtube.com/watch?v=SwQi8CROL4k

URMAGEREN FRA TVEDESTRAND.


Tvedestrand, for den som ikke ved det,
er en yndig liden Sørlandsby.
Men det idylliske og skjønne stedet
har nu tapt noe av sitt gode ry.
Tenk, siste gang da der ble opptatt manntall,
så hadde byen vokset lidegrann.
Det var en urmager som kom fra Mandal!
Det har'ke hendt før nedi Tvedestrand.

Med den urmageren det nu forlyder
kom også synden inn i Tvedestrand,
for han var simpelthen en stor forbryder,
som lavet tyveri og ildebrann!
Han hadde kjede udav gull på maven,
hvem kunne tro det var no' galt med han
som hadde silkevest og skinn på kraven?
Det har'ke hendt før nedi Tvedestrand.

Butikk det leide han av bager Holte,
det skulle tyde på en god moral,
men tenk de klokkene som fyren solgte,
de hadde'n stjålet bort i Arendal!
Vi skjønte ingenting i grunnen førenn
at tyve kroner i vår bank forsvann -
Tenk nu må bankbestyrer'n låse døren!
Sånt har'ke hendt før nedi Tvedestrand.

Så stjal han altervin'n fra pastor Walthers,
og følgene er ikke udeblitt!
Tenk nu går hele Tvedestrand til alters,
for present har'ke an't enn akevitt!
Så stjal han vesken ifra jordmor Sandal,
så de som bruger henne dann og vann,
de må ta rudebilen helt til Mandal.
Det har'ke hendt før nedi Tvedestrand.

Nu syntes Tvedestrand det var på tide
å skaffe byen av med dette ry.
Det var uhyggelig å gå og vide
man har en underverden i sin by!
Da han stjal ordenen fra reder Jørnsen,
og det var meningen å knibe mann'n,
så stjal han buksene til pol'ti Sørn'sen!
Sånt har'ke hendt før nedi Tvedestrand.

Jeg har en god venninde, jomfru Kluge,
og hennes dyd var hennes stolhet, men
selv den forsvann en natt i forrige uge -
Det var en skam med den urmageren!
Hun har nu prøved på å låse loftet,
og låsen er jo i den beste stand,
men han stjal nøylen, og han er der ofte.
Det har'ke hendt før nedi Tvedestrand!
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Nei, det er ikke greit å være dyden's vokter nedi
Tvedestrand. Det syntes i hvert fall Amble Næss, som skrev visen.