Erik Lundh hedret på FUN's årsmøte 2012
fredag 07. desember 2012
Grosserer Erik Lundh i Max Johansons Eftf. AS
ble tildelt FUN's æredsplankett for sitt mangeårige virke for urmakerfaget i Norge.

Erik Lundh og Lorentz Kleiser er i familie
Erik er nå 84 år gammel og er 3.generasjon som drev firmaet Max Johansons Eftf. AS. Det var hans bestefar kaptein S.H. Amundsen som i 1915 tok over firmaet som da var til salgs eller at Max Johanson døde i 1905 og som da hadde vært drevet videre av hans enke frem til 1907 da Dogles Johanson var tatt med som kompanjong frem til han døde i 1915 . S.H. Amundsen var forøvrig gift med Marie Kleiser som er direkte i famlie med Lorentz kleiser (Knoph). S.H. Amundsen døde i 1932 og firmaet ble overtatt av hans svigersønn Tor Lundh, far til Erik Lundh.
Tor Lundh tok over firmaet etter at han hadde jobbet der i 10 år og da han fyldte 70 år i 1951, tok Erik Lundh over firmaet.


Uhrfounitur & Værktøiforretning

Ringen ser sluttet.
I dag er det 4.generasjon som driver firmaet Max Johansons Eftf. AS og som nå i år er slått sammen med firma H.Kleiser AS.
Erik's barn, Espen, utdannet gullsmed og Greger, utdannet urmaker, har nå drevet firmaet etter at Erik trakk seg tilbake. Greger Lundh vil lede det nye firmaet sammen med Arne Bakken fra Kleiser AS som fra i høst er slått sammen til ett firma.

I en artikkel i tidsskriftet " På Sekundet" i 1998, forteller Erik Lundh om den store omlegging og endring som innføringen av kvartsuret gjorde med urmakerfaget.

For 14 år siden var Erik Lundh svært opptatt av urmakerfagets forhold til faget og verkstedet. og var bekymret over manglende fokus på service som særlig var viktig da bransjeglidning ble mere og mere synbart.
Han mente den gang at et godt verksted, god service og vedlikehold av ur er eneste vei å gå for å beholde kvaliteten i urmakerfaget. Det er avgjørende å fokusere på viktigheten av å beholde gode fagurmakere.

Erik Lundh har bygget opp firmaet til å være ledende innen ur og gullsmedbransjen i å levere verktøy, maskiner og reparasjonsdeler og alle urmakere i Norge har nok hatt kontakt og massevis av telefonsamtaler med dette firma gjennom alle de år som nå har gått siden starten i år 1900.

Alle i urmakerfaget takker Erik Lundh
Fra alle fagurmakere i Norge vil vi ønske Erik Lundh til lykke med æredsplanketten og vi takker for alle de år han har arbeidet for fagurmakernes beste her i landet. Vi trenger fournituristen også i framtidens Norge. Urmakerfaget er i sterk endring og trenger gode samarbeidsparntere for å oveleve i den nye tid der det mekaniske uret står i fokus.

Æredsplanketten ble tatt imot av hans sønn Greger under middagen på FUN's årsmøte i Oslo 11 november i år.