UTPLASERINGSELEVER
onsdag 19. september 2012
Kan du ta en utplasserings-elev i høst?

Det er 10 elever på skolen i år der 7 av 10 er rettighetselever.
Urmakerskolen på Kongsberg ønsker at elevene kan komme ut i praksis.
Det er UKE 41 og 42
kontakt NUF (Norges Urmakerforbund) på telefon 22171850