Svensk Urmakarforbund oppfordrer til protest mot delenekt
mandag 10. september 2012
Svensk urmakerforbunds hjemmeside har en artikkel om delenekt fra Swatch Group og at alle urmakere oppfordres til å støtte en aksjon i australia!
De linker bl.a. til vår hjemmeside i FUN

http://www.suf.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=34