Lesebrev til FUN
onsdag 01. februar 2012
Fra vårt medlem Jon Lindstrøm, har vi fått følgende viktige hjertesukk vedr.
Swatch Group og nekting av å få kjøpt deler:

Oslo 31/1 2012
Dette er sakset og oversatt etter beste evne fra magasinet Armband Uhren nr. 1
februar/mars 2012.
Leser innlegg og redaktørens svar.
Europeisk lov.
Det beskrevne tilfellet minner meg om bil industrien som for en del år siden førsøkte å
ta fra de små frie verkstedene levering av reservedeler. Det ble også bygget inn
elektroniske påminnelser i bilene som henviste eierne til merkeverksteder, som i de fleste
tilfellene var de dyreste. For å få nullstilt påminnelsen måtte kunden henvende seg til et
merkeverksted. I det minste på det første punktet har en europeisk lov for så vidt hatt virkning,
slik at man ikke kan nekte et fritt stående verksted reservedeler.
Karl Dinsing.
Red`s svar:
I sakens anledning. Den Europeiske Kommisjonen har den, 1ste. Juni 2010 i
gruppefristillings forordningen (GVO) vedtatt at bil fabrikanter og deres deleforhandlere
ikke kan nekte dele levering, og reparasjons informasjon til frittstående verksteder.
Disse skal fritt kunne tilby alle reparasjons og service tjenester til sine kunder. I tillegg
skal ikke en bilfabrikant kunne sette som betingelse for garanti arbeid, at bilen kun blir
tatt hånd om på et merke verksted.
Mine tanker om dette.
Når et slikt vedtak allerede gjelder for bilindustrien, burde det samme gjelde for ur
industrien, også for de kontraktene Swatch Group nå setter som betingelse for at frittstående
urmakere skal få levert reservedeler. Nå kan det jo tenkes at dette vedtaket bare gjelder for
den tyske bilindustrien i Euro sonen. Sveits har bare frihandelsavtaler med EU, og behøver
med det ikke å føle seg bundet av Eu`s forordninger?
Jon J. Lindstrøm