ETA 7750 reparasjonskurs. mars 2011
onsdag 16. mars 2011


 ETA 7750
automatik/chronograf

nytt week-end-kurs vil bli startet 
hvis min. 5 deltakere blir med
ring Erik på telefon 69 152407 og meld deg på!
Sted: Sarpsborg
kursavgift kr. 3000,-

fullstendig gjennomgang, reparasjonsprosedyre og feilfinning