Årets nye elever på urmakerskolen, aug, 2010
tirsdag 24. august 2010
Nye urmakerelever er i gang på Kongsberg.
FUN ønsker de 11 nye elever velkommen som urmakerelever på Kongsberg Videregående skole.

Det er i år nesten full klasse (3 elever har ikke møtt fram) som skal gjennom ett år skole ( VG2) og deretter ut i 2-årig urmakerlære.
9 av elevene kommer fra Østlandsområdet.
Det var i år mange som søkte på urmakerlinjen (over 50 ) men det var kun disse som kom gjennom nåløyet til Buskerud Fylkeskommune som har det fulle ansvaret for inntak av elever.
Det er viktig at de som allerede nå tenker på å ta inn en lærling neste år, gir beskjed til skolen.
Elevene har fra i år en ny undervisningsplan for urmakerfaget og et nytt krav til svennebrev. Dette gjør at årets elever er de første som skal ta sitt svennebrev på et ETA 7750 automatisk chronografurverk om snaut 3 år. Dette løfter elevene opp på et bedre internasjonalt nivå.

I dette første VG2-året skal eleven gjennom grunnleggende urmakeri med fokus på store ur. Her skal de lære finmotorikk, verktøy og materiallære, dreiing og tilvirkning av deler og reparasjon av store ur. Året på Kongsberg avsluttes med en eksamen. eleven står da fritt til å velge vei videre.
De 2 neste VG3-år skal eleven ut i urmakerlære og der skal det foregå opplæring i lommeur, elektronikk, mekaniske og elektroniske armbåndsur med fokus på svenneprøvens nye krav.

Det er et spennende fag de nye elever starter på og vi håper alle vil like seg på Kongsberg.
Alle elever er selvfølgelig velkommen til å bli med oss i FUN uten kostnader så lenge de er under utdanning.