Nytt innbrudd hos Lervik Ur i Haugesund. 19.7.09
søndag 19. juli 2009

På nytt har tyver tatt seg inn 7.7.09 hos Lervik Ur i Haugesund.
 

Gå inn på disse linker og les:
http://www.h-avis.no/article/20090707/NYHETER/129024507

http://www.h-avis.no/article/20090708/NYHETER/823043350

http://www.h-avis.no/article/20090708/NYHETER/866666695

http://www.h-avis.no/article/20090708/NYHETER/246202524

http://www.h-avis.no/article/20090709/NYHETER10/544712474

http://www.h-avis.no/article/20090709/NYHETER/10578560

http://www.h-avis.no/article/20090709/NYHETER/66686148

http://www.h-avis.no/article/20090713/NYHETER/628231485

http://www.h-avis.no/article/20090715/NYHETER/214209745