ha respekt for håndtverket
tirsdag 22. januar 2019
Håndtverkerens verden.
Det å lage noe med dine egne hender, gir deg en opplevelse av mestring.
Stoltheten av å kunne prestere lager en håndtverker
Se denne video og nyt!

se video her.