Urmakerlinja på Kongsberg lever videre
torsdag 29. november 2018
VG2 urmakerlinja på Kongsberg fortsetter!

9 elever startet på Kongsberg Videregående Skole, Urmakerlinjen nå i høst.

Av disse var 6 elever fra Buskerud Fylke (Kongsberg) mens de tre andre var fra rundt i Norge.

FUN håper nå at alle 9 elever får de opplæringsplander som skal brukes ute i bedrift og som sikrer at lærlingen gjennomgår de emner som faget har satt. 
ev. spørsmål kan rettes til FUN.

Hva som skjer med NUF’s skoleplaner i Fredrikstad og Pluss gullsmedskole er usikkert da de ikke startet opp som planlagt i høst. FUN har lenge hevdet at urmakerfaget IKKE må redusere de opplæringskrav faget har satt og at vi IKKE får redusert vår utdanning til 2 skoleår, slik noen vil ha.

Behovet for to urmakerlinjer i Norge er nok ikke til stede.

Dette betyr at 9 elever trenger lærlingeplass ute i bedrift i 2 år fra sommeren 2019.