Kulturhistorisk møbel, tårnuret i Grorud Kirke i Oslo
torsdag 31. mai 2018
Et kulturhistorisk møbel
Tårnuret i Grorud Kirke i Oslo laget av urmaker Dahl i Moss
Et værneverdig klenodium som vi i Norge må ta vare på.
Uret er under restaurering hos tårnurmaker Svein Skarbøvik i Ålesund.