Korporatisme i Swatch Group. Det murrer rundt i verden. 20.3.2018
tirsdag 20. mars 2018
  Viktig om fremtiden for urmakerfaget er hvordan det utvikler seg i den sveitsiske urindustri og tilgang på urdeler og urverk i fremtiden.  Les denne artikkel av urmaker Jon Lindstrøm om dette emnet som nå berører hele verdens urmakere.

Korporatisme i Swatch Group

Med hoved fokus på Swatch Group er dette viktig lesning for å få et innblikk i hvor Sveitsisk ur industri står i dag, og hva som eventuelt bør gjøres for å etablere en sikker fremtid for sveitsisk ur produksjon.

When corporatism leads to

Corporate

Governance failure

The case of the Swiss watch industry

Isabelle Schluep Campo

&

Philipp Aerni

By: Dr Isabelle Schluep Campo
Head of Sustainable Impact, Centre for Corporate Responsibility and Sustainability at the University of Zurich

and Dr Philipp Aerni
Director of the Centre for Corporate Responsibility and Sustainability at the University of Zurich

Sample Quotes from the book include:
“One must acknowledge the ability of Nicolas Hayek to mobilize his business network and personal resources in a way that maximize financial returns not just for himself but also his partners. Ultimately these skills made him a billionaire.”

“Pretending to be Robin Hood while representing the establishment”

“the reliance on the “Swissness” premium also led to complacency”

“Hayek must of known that ASUAG was not in dire state but actually a goldmine”

“a state monopoly essentially fell into private hands and the consequences for the industry as a whole are felt to date”

“both Hayek and Jobs (Steve) were strongly focused on ruthlessly taking advantage of their market power and were known to be arrogant and vain”

“Nicolas Hayek merely inherited a former state monopoly that he later converted into a private monopoly”

“Nicolas Hayek was brought into the watch business by the establishment”

“It was not Nicolas Hayek who revolutionized the watch business with the development and successful commercialization of the Swatch, but Ernst Thomke and his team.”

“The Swatch Group continues to rely on extracting monopoly rents”

“The Hayek family does not seem to worry because its members have reason to believe that Swiss corporatism will protect their business, allegedly in the “public interest”

Available to buy as a paperback or free to download via the PDF link.


Kan lastes ned fra: cousinsuk.com/department/books-catalogues og www.ourplanet.com eller kjøpes som hefte på papir for pund 9.-

Utgitt av Banson, Cambridge, UK

ISBN: 978-0-9932932-6-9

  

 

  

Sammendrag

Oversatt fra side 6 og 7 i heftet

Korporatisme blir ofte betraktet av sveitsiske aksjeeiere innen politikk og forretningsliv som en forstandig og fleksibel strategi for å møte industrielle utfordringer. Den følgende publikasjonen argumenterer imidlertid for at fremveksten av korporasjonsstrukturer i den sveitsiske urindustrien ofte har oppmuntret til økte lån og til sammensvergelser på bekostning av innovasjon og oppretting av nye markeder. Denne arven gjør det for tiden vanskelig for urindustrien å respondere effektivt på nye teknologiske utfordringer og skiftende sosiale preferanser i den globale urindustrien.

Rapporten viser til arkivmateriale som har vært tilgjengelig siden 2015. Dette materialet har vært flittig kommentert i sveitsisk media siden tidlig på 2016-tallet og fremskaffer stadig økende bevis for at dårlig korporasjonsledelse helt tilbake til 1983 i sammenslåingen av SSIH (Societe suisse pour l’industrie horlogere) og ASUAG (Allgemeine Schweitzeriche Uhrenindustrie AG) har ført til dagens situasjon med Swatch Group i en ledende stilling. Fusjonen som ble innledet av sveitsiske banker ble beskrevet som et nødvendig steg for å redde to angivelig konkurstruete urkompanier, selv om arkivmaterialet nå viser at ASUAG allerede var blitt vellykket restrukturert og var klar til å ta opp kampen i det internasjonale markedet med det nye Swatch-uret.

Gjennom en påtvunget fusjon av to selskaper som hadde ulike verdier klarte bankene å unngå store tap som ville ha resultert i konkurs av det vaklende SSIH. (Omega, Tissot med flere). Fusjonen gjorde det hovedsakelig mulig å omskape et tidligere statsmonopol, ASUAG, til et enda sterkere privat monopol som fikk navnet Swatch Group.

Swatch Group ble med denne fusjonen og ved å trekke fordeler fra tidligere innovasjon og korporative omstruktureringer i stand til å etablere seg som verdens ledene urselskap. I tillegg bygget selskapet opp sin markedskraft ved utstrakt varemerke- og «Swissness»-markedsføring, samt politisk lobbying og planlegging for å bevare monopoletets styrke i prissetting av bestemte urdeler. Det var også viktig å utvikle en passende retorikk for å holde aksjeeierne ved godt mot.

De nye «Swiss made» forordningene med reglement for urproduksjon som skulle fremskyndes og gjøres gjeldene fra 2017 kom i tillegg til en svak anti-trustlovgivning og en politisk ettergivende kultur når det gjelder populære «Swiss made» monopoler. Dette reflekterer en ny type korporatisme som leder til feilslått korporativ ledelse. Viktige strategireformer er nødvendige for å revitalisere den sveitsiske urindustrien gjennom utenforstående gründere som er i stand til å utfordre selvtilfredse insidere og å kunne respondere på den globale fremveksten av smartwatches med modig oppfinnsomhet i stedet for defensive reguleringer.

---------------

Hele heftet er på 118 sider inkludert de tolv siste sidene med grafer.

Innholdsfortegnelse

Kapittel 1: Introduksjon. 2. Historisk bakgrunn. 3. Korporatisme i Sveits.4. Kriser i sveitsisk ur industri i 1970 årene. 5. En fusjon av ikke jevnbyrdige. SSIH og ASUAG ble til SMH. 6. Den sveitsiske ur industrien i det globale markedet. 7. Marked og politisk makt i Swatch Group. 8. Revisjon av «Swiss made» forordningen. 9. Swatch Group har høyverdig omdømme, men er svake på korporativ ledelse. 10. Konklusjoner.

 

Jon J. Lindstrøm