Blir det urmakerskole i Fredrikstad? Gi ditt bidrag!
tirsdag 05. januar 2016
Urmakerskole i Fredrikstad?

følgende brev har blitt sendt ut til urbransjen i Norge:Til Urmaker- og gullsmedforretninger som selger ur, Verksteder, Kjeder, Urleverandører, Forbund og Urgrossister
Nå har urbransjen mulighet for å få Vg3 i skole Felles innsats - kronerulling for tids- og markedsmessig god urmakerutdannelse i Norge
 
Urbransjen er samlet enig i at det er nødvendig med Vg3 i skole.
Nå har bransjen muligheten! Men, først må det sendes en søknad til direktoratet om å få innvilget Vg2 Ur og Instrumentmaker godkjent på Plus-Skolen.

Plus-skolen er en privatskole som ligger i Fredrikstad og har også linjene Vg2 Gullsmed og Vg3 Gullsmedhåndverk samt flere andre håndverksfag,
www.plus-skolen.no .

Ved å få Vg2 og Vg3 i skole på ur samlet på samme skole, vil det være et stort skritt i riktig retning med tanke på utnyttelse av fellesfagene og ikke minst samlet gode sosiale klassemiljøer.
Mange og spesielt kjedene har ytret ønske om å få butikkutdannelse inn som en gren av Vg3, slik at du kan velge om du vil bli «butikkurmaker»/»butikkgullsmed» eller verkstedurmaker / gullsmed. Vg3 i skole er avgjørende for urbransjen framover i og med at det er vanskelig å oppdrive lærlingplasser.
Urbransjen har fått positiv tilbakemelding fra Plus-Skolens styre om at Vg2 Ur er velkommen til skolen, og senere også Vg3, men søknader til departement tar tid og må tas step for step. En annen viktig sak er felles utnyttelse av urmaker- og gullsmedfag fagmessig og sosialt.
Det snakkes høyt og oftere i urbransjen i dag om «no sales, no repairs». Det er altså viktig med solide, dyktige Verkstedurmakere og det er viktig med flinke framsynte «Butikkurmakere». Verksted og butikk er like avhengig av hverandre. Ur- og gullsmedbransjen må tenke helhetlig og markedsrettet, enten jobben er på verkstedet eller i butikken.
Ur- og gullsmedbransjen har som alt annet i samfunnet endret seg, og håndverket som omtales som «det tause budskap» fortjener å få den markedsføringen et håndverk er, og bransjen må sørge for at håndverket selges til gode priser. Dette er god og profesjonell utnyttelse av hverandres fag!
Søknaden i første omgang på Vg2 Ur- og Instrumentmakerlinjen til Utdanningsdirektoratet, er omfattende og må være avsendt innen 1.2. 2016. Søknadsprosessen er det kun Pluskolen som kan utferdige, den er på mange 100 sider og denne kompetansen innehar PlusSkolen.
Søknadsprosessen er stipulert til kr 200 000.

Vi ber alle som en være med å bidra med en sum, slik at søknaden kan avsendes i slutten av januar 2016.

Når vi kommer dit at Vg2 linjen er innvilget fra direktoratet, er det langt enklere å skaffe til veie økonomiske midler til drift. Derfor ber vi en samlet bransje bidra med en sum i startfasen.
Pengene øremerkes til søknaden.

Det er mye som står på spill og inngangsporten er først Vg2. Behandlingstiden på Vg2 søknaden er ett år fra søknadsdato. Når Vg2 er innvilget igangsettes prosessen på søknad om Vg3 i skole.
Dette er den eneste muligheten vi har i Norge til å videreutvikle god urmakerutdannelse.

I Vg3 vil det være muligheter for valg, slik som beskrevet tidligere i brevet.
Samlet bransje må gjøre det den kan for å videreutvikle en mer markedstilpasset urmakerutdannelse i Norge for å opprettholde interessen for urmakerfaget. Pr i dag vet vi at det er stor interesse for faget både i og utenfor bransjen. Vi går ut fra at alle ønsker å beholde den materielle og immaterielle kulturarven for ur i Norge.
For å holde tritt med markedet er det viktig at skole, bransje og næringsliv jobber tettere sammen. På den måten utvikler vi oss i takt og lærer av hverandre.
 

Send E-post til Norges Urmakerforbund med ditt bidrag.
Du får faktura fra NUF på beløpet senere.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

Da gjenstår det å ønske alle lykke til med et godt Nytt År.
 
Oslo, 27. november 2015.
Vennlig hilsen

For Urbransjens Utdanningskomitè Reidunn Arnevik Westgård/sekretær
Norges Urmakerforbund, Torggata 10. 0181 OSLO, tlf 22 17 18 50,


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

les mere: 

Siste nytt:

Hei Alle Sammen

Vi har passert kr 100 000 på kronerullingen til søknaden på Vg2, Plus-Skolen.

Både små og større urmakere har bidratt, også leverandører, kjeder, grossister og forbund. Vi håper alle som til nå ikke har bidratt er med og bidrar med en liten sum slik at vi når kr 200 000 og får avsendt søknaden i slutten av januar 2016.

16 februar 2016

Hei til dere i URBRANSJEN

 

Vi har pr dato fått inn kr 123 000 til skolesøknaden Vg2 på Plus-Skolen som er stipulert til kr 200 000. Det er nå avklart at søknaden sendes Utdanningsdirektoratet og at urbransjen betaler Plus-Skolen i to rater.

 

De som til nå har bidratt til at søknaden kan sendes er:

Wsss urmaker Thor-Erik Olsen, Oslo

Ur og Instrumentmaker Tore Røgeberg, Bekkestua

Max Johanson og Kleiser AS, Oslo

Optura AS, Tønsberg

Monrad Johnsen AS, Norfjoreid

Ur og Sånn AS, Hamar

Klokkemakern, Askim

Frithjof E. Rasmussen, Oslo

Urmaker F. Lohne AS, Kleppestø

Bjørklund-kjeden, Oslo

Norges Urmakerforbund, Oslo

Urmaker E.N. Ediassen, Sortland

Nortime AS, Fornebu – Oslo

Urmaker T. Kristiansen, Hamar

Urmaker Monsen, Mo i Rana

Swatch-Group Nordic, Oslo

Urmaker Kjell Trondsen, Hammerfest

Protid-Kjeden, Nøtterøy

Urmakermester Henning Bratli, Oppegård

Urmakermester Jon Lindstrøm, Oslo

Klokkefix, Hundvåg

Peders Ursenter, Egersund

Casio Skandinavia, Mathopen – Bergen

Urmakermester Erik Ødegaard, Sarpsborg

 

Vi ønsker å takke for at dere har bidratt til at søknaden på Vg 2 til Plus-Skolen kan sendes innen 1.2.2016.

Som dere ser mangler vi fortsatt penger til å betale for hele søknadsjobben og bidrar alle som ikke har bidratt med litt, så er vi i mål.

 

For å unngå misforståelser er søknaden ingen kritikk til Kongsberg som i dag har Ur- og Instrumentmakerlinjen. Tvert imot er det viktig at Kongsberg med Ur- og Instrumentmakerlinjen blir fullsatt fra høsten 2016.

Det kan i hvert fall berettes om at det er mange som har ringt og sagt de ønsker å søke seg til Kongsberg til høsten, og det er også spørsmål om skolen i Sverige og også spørsmål om å få tatt utdanningen i Sveits.

På grunn av at vi er et lite og smalt fag og i lengre tid hatt utfordringer med å finne lærlingeplasser,  vil vi jobbe videre for å få Vg3 på Plus-Skolen. Friskoleloven (tidligere Privatskoleloven) gir mer rom for at bransjen selv kan bestemme mye mer,  og for å jobbe i dag  må salg, markedsføring, nyere teknologi etc sterkere inn i opplæringen for å holde tritt med den raske utviklingen vi må finne oss i skjer. Og det betyr at de som ønsker å ta imot lærlinger så er det mulig.

 

Norges Urmakerforbund har i dag en forespørsel fra en etablert og dyktig urmaker som ønsker en lærling velkommen. Kjenner dere noen som er interessert, ta kontakt med undertegnede.

 

Vi ser at det er flere av de nye – nyetablerte urmakerne som har kommet til Norges Urmakerforbund som tenker helt annerledes og i trå med hva samfunnet vil kreve av oss i framtiden. Dette er meget interessant og for de som sitter på verkstedet eller står i butikken og venter på at kundene snart må dukke opp, så er den tiden forbi.

 

Her er 10 gode råd lært på et meget nyttig og lærerikt kurs tidligere i uka. Det ble også på kurset sagt (med dekning i lang forskning) at en mental forbrukeroppbremsing kan være vanskeligere å takle enn en reell krise.

Det betyr at det faktisk er våre egne hoder (hjerner) vi må jobbe med for å takle nedgangstider. Har også lyst til å si at det ikke er nedgangstider over alt i Norge, men det skader ikke å bli mer forberedt der det i dag går godt heller.

Vi har det siste året sett hvor fort verden endrer seg,  og vi må regne med at framtiden i et komplekst  samfunn vil by på flere utfordringer, derfor er det lurt å være beredt. Det kan nevnes at kurset det snakkes om var i regi av Virke og det var også flere fra bransjen som deltok sammen med ca 100 andre fra næringslivet.

 

Hva skjer med norske forbrukere? Vi vil få bruk for nye redskaper for å takle forbrukeroppbremsingen eller nedgangstidene i Norge.

1.            Være proaktive og utnytte motgangen positivt

2.            Være tett på kunden

3.            Gjøre mer for eksisterende kunder

4.            Finne ut hva kundene bruker pengene på

5.            Sette tydelige mål å ha klare retningslinjer for videre drift (strategi)

6.            Skomaker bli ved din læst

7.            Invester i nedgangstider

8.            Ha mot og lytt til deg selv

9.            Prøv ut nye idèer – stol på deg selv

10.          Action/handling frem for planen

 

Følger alle disse rådene så langt det lar seg gjøre,  så er sjansen for og lykkes rimelig god og det beste av alt – du som urmaker, butikk, kunde etc får det mye bedre med deg selv. Det handler om å ta inn «godfølelsen» og står man på og er åpen for nye idèer kommer denne følelsen oftere, det virker som vitaminer for kropp og sjel (og det er kropper og sjeler vi alle er).

 

Dette ble en altfor laaaang e-post men håper allikevel at dere tar dere tid og leser gjennom.

 

Igjen Tusen Takk til alle som har bidratt til at Vg2-søknaden kan sendes, og så håper vi flere er positive til å bidra. Brevet vil bli sendt med jevne mellomrom til målet er nådd.

 

Fortsatt fin helg ønskes alle.

 

 

Vennlig hilsen

Norges Urmakerforbund

 

 

Reidunn Arnevik Westgård

Tlf 22 17 18 50

Mobil: +47 924 07 916

Kontoradresse: Torggata 10, 0181 OSLO

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

www.urmakerforbundet.no