Norsk elev startet på Wostep i Sveits. 24.8.2015
mandag 24. august 2015
Norsk elev startet på urmakerskolen Wostep i Neuchatel i Sveits
En norsk elev har i år kommet inn på Wostep urmakerskole i Sveits.

Han fikk avslag i sin søknad om borteboerstipend og lån i statens lånekasse da de ikke hadde registrert denne skolen som godkjent. Dette mener FUN er ren forskjelsbehandling mellom et håndverkfag og et akademisk fag. Wostep er i dag den ledende urmakerskole i verden og som legger norm for den moderne urmakerutdanningen, bl.a. i Sverige. Vi i Norge har ikke mulighet til å gi en slik utdanning.
FUN har flere ganger påpekt denne urettferdige fordeling ovenfor lånekassen, men det er ikke mulig å endre dette i inneværende skoleår. FUN håper dette kan bli endret slik at håndverkfag ogå kan få denne rettighet på lik linje med de akademiske fag.
Vi ønsker den norske elev lykke til!