Startside arrow Nyheter arrow Den norske urmakerutdanning blir nå bedre!
lørdag 18. januar 2020
Den norske urmakerutdanning blir nå bedre! Skriv ut E-post
fredag 24. februar 2012
 
Urmakerutdanningen i Norge blir nå bedre!
DET NYTTER !

FUN har nå fått gjennomslag for sine synspunkter på omtrent alle områder vedr. å ha bedre kvalitet inn i urmakerutdanningen i Norge. Vi har kommet til det punkt at det blir den skolekomite og det arbeidet som Sigbjørn Berg, leder av skolekomiteen, som nå skal videreføre arbeidet frem mot en bedre urmakerutdanning i Norge.
Fra nå av blir FUN's jobb å bakke opp det arbeidet Sigbjørn Berg og skolekomiteen gjør og ev. si i fra og gi råd der det trengs.

Hele urmakerfaget med NUF, FUN og NGF er nå enige i de punkter som skal inn i den nye utdanningen.


FUN føler nå at vi er på rett vei.
 
 
  1. FUN har nå nådd det mål at den norske urmakerutdanning nå blir tatt tak i og blir hevet opp til et bedre nivå.
  2. FUN støtter derfor de tiltak som Sigbjørn Berg har igangsatt sammen med skolekommiteen.
  3. FUN fastholder vårt krav at svenneprøve skal utføres etter avlagt 3.fagutdanningsår ( 2.år i VG3)
  4. FUN opprettholder kravet om at det må bli en styrking på læresiden og at det må ansettes min. en lærer til for å dekke opp VG3-1.år som nå ser ut til å komme på Kongsberg.
  5. FUN er av den oppfattning at de elever som nå går på skolen må få bedre informasjon om veien videre frem til svenneprøve, samt at de elever som ev. blir tatt opp i år og starter til høsten, må få klare beskjeder om de alternativer de har ved skolestart.
  6. FUN fastholder urmakerfagets krav om at Storurmakerfaget nå må legges på "is" og at det nå bør fjærnes fra inntak til urmakerskolen i VG2 og legges som etterutdanning med deretter mulighet til svenneprøve som storurmaker.
Pkt. 4 og 6 er i tråd med de fellesbrev som NUF + FUN + Sigbjørn Berg/ skolekomiteen har skrevet under på.
 
Vedr. pkt. 6 så må det igangsettes en arbeidsgruppe som lager faglige undervisningsmål og innhold i en Storurmakerutdanning, samt svenneprøvekrav.
 
De elever som blir tatt inn i på skolen i år, må få vite at storurmakerfaget IKKE er et fag som nå blir undervist i på skolen. Dette fag må nå blir lagt til etterutdanning med mulighet til å avlegge svenneprøve deretter.

Skolen bygger ut!

Skolen bygger ut på Kongsberg og får bedre plass. Det er nå meget gode signaler på at urmakerlinjen på Kongsberg får det løft som må til for å heve den Norske urmakerutdanningen opp mot et internationalt nivå.

VG3-linje blir opprettet.

FUN har hele tiden ment at dagens lærlingesituasjon i Norge ikke er tilfredstillende og at hele urmakerutdanningen må legges i en full skoleutdanning. Vi er på rett vei mot dette målet nå og det er enighet i at det startes opp en ny linje i VG3. Det vil igjen si at elever nå får min. 2 skoleår og at de må ha det siste 3.fagåret før de går opp til svenneprøven. Hvordan det skal løses er pr. i dag ikke helt på plass, men vi er uansett nå på rett vei.
En av lærerne får nå pedagogisk utdanning i år.

Kun 3 av 11 elever har fått lærlingeplass
For de 11 elever som gikk ut i sommer, er det kun 3 som i dag har læreplass. Dette er i tråd med urmakerfagets vanskelige lærlingesituasjon og at små fag ikke klarer å få elever fra VG2 ut i lære.
Det er nå viktig at de elever som nå går på skolen kommer videre og vi er av den oppfattning at det nye skoleåret VG3 må komme på plass til høsten 2012. Elevene må følges opp gjennom hele sin utdanning frem til svennebrevet.

 
< Forrige   Neste >

Ansvarlig for nettsidene: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.