Startside arrow Nyheter arrow Gledlig utgang på vanskelig rettsak. jan.2011
søndag 23. februar 2020
Gledlig utgang på vanskelig rettsak. jan.2011 Skriv ut E-post
tirsdag 25. januar 2011


Urmaker vant fram i tingretten og fikk redusert erstatningskravet fra 250.000,- kroner til 25.000,- kroner !Urmaker fikk denne uken redusert erstatningskravet fra 250.000,- kroner til 25.000,- kroner etter tøffe forhandlinger i Tingretten!
En urmaker i Sør-Norge ble for 3 år siden stevnet for retten med krav om erstatning av et ur som ble stjålet. Sammen med flere ur som ble borte i samme tyveri, ble kravet for dette uret satt til ca. 250.000,- + dekning av alle omkostninger. Urmakeren tapte først i forbrukertvistutvalget og saken ble så anket til tingsretten.
FUN har aktivt bistått i denne saken og lagt ned masse resurser i å få redusert kravet til et reelt nivå, da vi mente dette kravet ikke hang på greip.
Et slikt krav ville ha katastrofale følger for urmakeren og FUN har her klart bidratt til at dette kravet ble redusert fra 250.000,- + dekning av alle saksomkostninger, til kr. 25.000,- ved et forlik, der saksøker til slutt forsto at kravet var helt uten mening i virkelighetens verden.
Dette var ingen enkel sak da saksøker var meget resurssterk!
Saken satt urmakerens forsikringsansvar på en stor prøve og FUN forsøkte å få med NUF i denne saken uten å lykkes. Dette kunne skape presidens for innlevering av reparasjoner og urmakerens ansvar ved tyveri og tap av et ur. Hentelappen til urmakeren der det klart fremgikk at uret var innlevert på eiers forsikringsansvar, ble en viktig del av saksfremløpet.
Men vi kan i dag se med stor tilfredshet på utfallet som FUN og urmakerens advokat regner som en stor seier!
Forholdet mellom kravet og urets reelle verdi var kommet helt ut av styring og ved et forlik blir saken nå lagt død. Spørsmålet om hentelappens tekst ble da ikke avgjørende.
Har vi lært noe av dette?
Ja, urmakerens ansvar ovenfor kunden ved innlevering av reparasjoner viser seg her som en meget viktig del av vår hverdag. Denne saken viser hvor vanskelig det er å vite en verdi på et ur som kommer inn til en reparasjon og hva urmakeren kan møte i et erstatningskrav fra en kunde som ikke aksepterer sitt ansvar i det å fortelle om urets påståtte meget høye verdi ved innlevering av uret. Prosedyre ved innlevering av reparasjoner er like viktig for gullsmeden som for urmakeren. Denne saken avdekket hvor viktig det er å vite hva som kommer inn av reparasjoner og ha en god prosedyre i å behandle dette. Vi ser her at konsekvensen kan bli meget stor.
Det koster masse penger i advokathonorarer og saksomkostninger i en slik prosess, der selve erstatningen på 250.000,- kroner lett kunne bli en liten del av tapet. Konsekvensen i denne saken var stor for urmakeren og gleden er dertil større når vi vant frem til et godt og akseptabelt resultat.
 
< Forrige   Neste >

Ansvarlig for nettsidene: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.