Startside arrow Artikler arrow Bærekratig håndverk, av urmaker Jon Lindstrøm 23.1.2011
lørdag 11. juli 2020
Bærekratig håndverk, av urmaker Jon Lindstrøm 23.1.2011 Skriv ut E-post
søndag 23. januar 2011
 
Fra vårt medlem, urmaker Jon Lindstrøm, har vi fått følgende artikkel om å bevare håndverketBærekraftig håndverk.
Reparasjon.
 
De tre små griser kan være et bra eksempel på hva vi mener med håndverk.
Storebror gris var håndverker, de to brødrene gikk i bestefall i lære. Storebror gris murte seg et solid hus av stein, det sto for en trøkk da store stygge ulven ville blåse det over ende. Kanskje løsnet bare noen takstein, det var det en bagatell å reparere. Brødrenes hus av kvister og strå, var det knapt fliser igjen av, i bestefall kunne de resirkuleres. Som produkt må de husene betegnes som forbruksvare og rene industriprodukter. Vi skal jammen klappe storebror gris på skulderen, som tok vare på de lettsindige småbrødrene, fikk narret ulven i den sorte gryte, og som den solide håndverkeren han var hadde bygget et kvalitetshus som kunne repareres.
 
Håndverksperspektivet.
Når vi tenker på håndverk er det straks tanken på å skape noe nytt med hendene ved hjelp av enkle maskiner og verktøy som melder seg. Men for mange av dagens håndverkere er reparasjoner en langt viktigere beskjeftigelse. For å skape litt orden kan vi dele håndverkerens reparasjons arbeide i fire typer.
Vedlikehold, reparasjon, restaurering og konservering.
Siden jeg er urmaker selv får jeg bruke urene som eksempel. Vedlikehold gjør vi for å hindre større reparasjoner. Uret renses og smøres før det har oppstått slitasje. Reparasjon kommer på tale når deler er slitt og må erstattes som reservedel eller lages ny. Restaurering er påkrevet når uret har store skader og må mere eller mindre bygges opp på nytt. Det kan ha affeksjonsverdi for eieren, eller også være værneverdig fordi det står i en teknisk eller stilhistorisk sammenheng, har tilhørt en historisk person, eller vært med i en historisk begivenhet. Konservering går mere på å ta vare på uret som det er, uten å gjøre reparasjoner eller forandringer. Kanskje skal dette uret stå i en utstilling, eller ligge i en samling uten å være i daglig bruk.
 
Hva er nå håndverk?
Filosofene har skilt mellom arbeid og håndverk. Arbeid var for å skaffe livsnødvendigheter. Håndverket skapte gjenstander utover det livsnødvendige. Håndverkeren hadde sitt virke, ble det sagt. Taus kunnskap sier vi. En kunnskap som øves inn og som etter hvert sitter i kroppen. Den lar seg ikke lett beskrive med ord, derfor taus. Ikke er den så lett å glemme heller om den først er øvet inn. Som å sykle, eller gå på ski. Varhet for berøring og bevegelse sammen med kombinasjonsevne og intuisjon utgjør viktige redskaper i håndverkerens verktøykasse. Sosiologen Richard Sennet våger to omstridte påstander:
1. All dyktighet, selv den mest abstrakte, begynner med kroppslig praksis. (Du må lære å gå, klatre, danse, bruke verktøy før du kan tenke skikkelig. Av dette burde alle akademikere lære seg et håndverk først. )
2. All teknisk forståelse utvikles gjennom kraften i fantasien. (Intuisjon, overskridelse, kombinasjonsevne.) I parentes er min tilføyelse.
Tillit er viktig i alle livets forhold. Demokratiet bygger på tillit, vi må stole på dem som skal utføre det vi er blitt enige om i samfunnet. Håndverket bygger også på tillit, håndverkssamfunnet er et demokrati i miniatyr. Her gjelder et håndtrykk og at man kan se hverandre i øynene mer enn en kontrakt på papir. Håndverket er knyttet til personen som utfører arbeidet. For industriens vedkommende er tiliten knyttet til et varemerke. Med andre ord mere fremmedgjort. Tidlig på 1900 tallet fikk gjerne urmakeren navnet sitt på urskiven. Tilliten var knyttet til håndverkeren. Senere overtok fabrikkenes navn eller logo. Håndverkeren ble nedvurdert. Kanskje er det på tide å fjerne logoen og flytte tiliten tilbake til personen?
 
Bærekraftig håndverk.
Skal vi få til et bærekraftig samfunn er vi forpliktet til å forandre de tingene vi lager og måten vi bruker dem på. Håndverket burde ha mye å bidra med i denne sammenhengen. Da er det ingen vei utenom kvalitet i alle ledd. Tingene vi skal omgi oss med må vare lenge, og de må kunne repareres. Da settes det krav til erfaring og utdannelse. Erfaring er ikke tilegnet på en dag, det kan være en god investering å lytte til eldre fagfolk, mye verdifull kunnskap forsvinner fra et slektsledd til det neste. Både matterialvalg og hvordan gjenstanden er konstruert har stor betydning for hvor lenge den vil vare. At alle de gjenstandene vi bruker produseres så nær der de skal brukes er også en del av kvalitetsbegrepet. Om vi klarer og tilfredsstille alle disse kravene, kan vi begynne å snakke om bruks gjenstander, og slette ordet forbruk fra vokabularet. Håndverkerne med sine kunnskaper om konstruksjon, vedlikehold og reparasjon kan i stor grad bidra til et samfunn i økologisk balanse. Økologi står for sammenhengene i naturen. Et bærekraftig håndverk blir både en følelsesmessig og moralsk utfordring. Kravene vi må stille til et bærekraftig håndverk har fulgt håndverks miljøene til alle tider. Ethvert håndverksarbeid skal utføres så godt som mulig, det ligger i håndverksgenene.
 
Verdi og kvalitet.
Om noe skal ha verdi må det være av kvalitet. Senkes kravet til kvalitet fordamper verdien også. Tankegangen som godtar en slik kvalitets forringelse fører på sikt til moralsk forfall. Det vi kaller forbruker samfunnet fører til en slik verdiforringelse, fordi kravet til kvalitet stadig senkes. Kvalitet er en forutsetning for verdi. Det må være et riktig forhold mellom kvalitet og pris. Hva bygger vi kvalitets begrepet på? Er det bare prisen på et produkt som speiler kvaliteten? Kan det være markedsføringen som er blitt kvaliteten og ikke produktet i seg selv. Til syvende og sist blir kvaliteten på tingene vi omgir oss med et bilde på samfunnet vi lever i. Alt vi kjøper er gjenstand for valg vi gjør. Samfunnet og miljøet vi lever i blir preget av disse valgene. Som kvalitetsbeviste håndverkere kan vi være med på å bygge et bærekraftig livsmiljø.
 
Bærekraftig utdanning.
Håndverksutdanningen holder ikke mål. Dagens skolering legger mest vekt på å kunne vurdere kvalitet, ikke på å skape kvalitet. Skal vi få en fremtidsrettet utdanning må den bygge på en ny pedagogikk som forstår de økologiske utfordringene. Det vil si økt fokus på gjenstanders kvalitet og livsløp. Å legge vekt på reparasjon vil være viktig i denne sammenhengen. Økonomisk vekst basert på økt forbruk har vært grunnleggende for moderne økonomisk tenkning. Fri konkurranse hører med. Når mye av konkurransen dreier seg om å ligge lavest i pris vil dette over tid føre til en kvalitetsreduksjon. Produktets levetid blir kortere, forbruket øker. Fra et snevert økonomisk vekst ideal er dette ønskelig. Men bærekraftig er det ikke. En utdanning for fremtiden må vektlegge at vekst i økonomien ikke kan skje ved å øke forbruket. Produksjonen må vris fra kvantitet til kvalitet. Håndverksidealene står sterkt som pilarer for en fremtidsrettet pedagogikk.
 
Cradle to cradle.
Eller vugge til vugge er en ny måte og tenke industriell produksjon på. De to forfatterne av boka cradle to cradle, William Mc Donough er arkitekt og Michael Braungart er kjemiker, de to ser for seg en industriproduksjon som ikke skader miljøet. Råstoffer resirkuleres, energi kommer fra fornybare resurser, sol, vind, osv. Jeg har bare lest omtalen av boka, men det kan se ut som en fusjon mellom gammel håndverks tradisjon og fremtidsrettet vugge til vugge tenkning, kunne bli en bærekraftig blanding. Bilfabrikken Volvo har sluttet seg til denne tenkningen, så får vi håpe kineserne følger opp.
 
Så tilslutt.
La oss håpe at de tre små grisene får leve lenge og lykkelig i storebrors solide håndverkshus og at den store stygge ulven kommer på bedre tanker etter hvert og lærer seg et skikkelig håndverk.
 
 
< Forrige   Neste >

Ansvarlig for nettsidene: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.