Startside arrow Nyheter arrow Hva hvis vi går konkurs? 1.3.09
onsdag 03. juni 2020
Hva hvis vi går konkurs? 1.3.09 Skriv ut E-post
søndag 01. mars 2009
De selvstendig små arbeidsgivere er de mest utsatte i nedgangstider !
skrevet av Erik Ødegaard 1. mars 2009

Sjokket kan bli voldsomt!
Som selvstendig næringsdrivende med et lite firma, kanskje med 1-5 ansatte, er du i dag den i Norge som nesten er helt uten rettigheter hvis du ikke klarer å drive ditt firma videre, - hvis du går konkurs eller avvikler bedriften og står uten arbeide!

Du som er en selvstendig næringsdrivende-

Er du ansatt og blir arbeidsledig, får du den glede å kunne besøke NAV, få din arbeidsledighetstrygd, - men er du i den situasjon at du ikke driver et A/S, - du er en selvstendig næringsdrivende, må du henvende deg på sosialkontoret for å få til livets opphold! Du får ingen arbeidsledighetstrygd!

Er våre politikere klar over dette?
Dette må være det siste gufs fra førkrigstidens sosiale oppbygging av Norge, og det uttrolige er at ingen ser ut til å gjøre noe med dette. Mange tusen driver slik i Norge. Små bedrifter som har mer enn nok med seg selv og som ofte har pantsatt hus og hjem som sikkerhet for lån for å holde bedriften i gang. De gjør en kjempejobb i landet vårt og finnes over hele Norge og ønsker slett ikke å bli arbeidsledige.

Hvorfor blir en selvstendig næringsdrivende straffet?
Det må i dagens samfunn være en felles rettighet at en arbeidsløstrygd hjelper alle som ikke har arbeide. Det kan ikke være slik at du skal bli straffet hvis du er så dum og satser hjem og hus på å starte et lite selvstendig firma? Du står faktisk helt på bar bakke hvis det ikke går.
Er alle i dag oppmerksomme på hva som møter en selvstendig næringsdrivende hvis det går så galt at du må besøke sosialkontoret for hjelp til livsopphold? Det er i dag ikke gitt at du får nytt arbeide og du kommer derfor i samme kø som alle de som får A-trygd og søker arbeide, men du får ikke noen arbeidsledighetstrygd.

Du er avhengi av solsialkontorets generøsitet når du ikke får arbeidsledighetstrygd.
Sosialkontoret har sine lover og hjemler som ikke gjør nevneverdig forskjell på deg og en annen sosialklient.
Sosialtjenesten ber deg om dokumentasjon av alle de oppsparte midler og aktiva du har. Har du båt, hytte, bil og fonds, eller andre aktiva?
Dette må ant . først realiseres /selges før du får en eneste krone i støtte!
Her er du som selvstendig næringsdrivende helt uten de samme rettigheter som dine ansatte og venner som også blir arbeidsløse.
Vet alle dette?
Som vanlig arbeidsløs er det derimot ikke snakk om å tappe familie og den arbeidsløse arbeider for oppsparte midler, her er trygden kun knyttet opp som en hjelp istedenfor den lønn du nå ikke får.
Er dere selvstendige arbeidsgivere klar over dette?
Er dere klar over at dere tilhører en kaste som stiller helt på samfunnets bunnlinje hvis noe går galt?
Er det noen som nå gjør noe med dette?

Mange er i dag ikke klar over disse store forskjeller mellom å være ansatt og selvstendig næringsdrivende og ytelser ved arbeidsledighet er kanskje den mest urettferdige forskjellen!

Tjenestepensjon
Er du et A/S og har min. 2 ansatte (deg selv inkl) , kan du tegne vanlig tjenestepensjon med samme rettigheter som alle lønnsmottakere. Er du derimot selvstendig næringsdrivende uten A/S, har du ingen rettigheter.

Dagpenger ved arbeidsledighet
Selvstendig næringsdrivende har ikke rett på dagpenger ved arbeidsledighet hvis du er under 64 år. Over dette gjelder visse bestemmelser. Alle lønnsmottakere har rett på dagpenger med 62,6 % av lønn opp til 6 ganger grunnbeløpet.
Lønnsgarantiordningen hjelper deg som er ansatt.
Går bedriften du jobber i konkurs skal lønnsgarantiordningen sørge for at du får utbetalt lønn og eventuelle feriepenger du måtte ha til gode. Dette gjelder også ved offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank.
Gjelder derimot ikke for selvstendig næringsdrivende
Lønnsgarantiordingen gjelder i utgangspunktet alle som jobber et sted hvor arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift til folketrygden. Er du selvstendig næringsdrivende og oppdragsmottagere, eller har du hatt minst 20 prosent av eierandelene i virksomheten, gjelder ikke lønnsgarantiordningen.
Sykepenger
Selvstendig næringsdrivende som blir syk får kun 65 % av ”lønnen” definert som netto næringsinntekt fra fjoråret, ev. gj.snitt av de tre siste år. De første 16 dager får de ingenting.
Du kan da forsikre deg mot dette, noe som koster svært mye hvis det skal være samme rettigheter som for ansatte. De fleste har ikke gjort dette.
Følgende forhold har store forskjeller mellom en selvstendig næringsdrivende og en ansatt:
· Fødselspenger
· Yrkesskade
· Tjenestepensjon
· Minstefradraget
· Gratis utdannelse
· Velferds tiltak
· Omsorgpenger ved barn under 12 år
· Permitteringer
· Lønnsgaranti ved konkurs
 
 
< Forrige   Neste >

Ansvarlig for nettsidene: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.