Startside arrow Nyheter arrow Urmakerutdanning på Kongsberg
torsdag 04. juni 2020
Urmakerutdanning på Kongsberg Skriv ut E-post
torsdag 28. februar 2008


Utdanning av urmakere i Norge
godkjent landslinje fra 15.5.2008
Klippet fra hjemmesiden til Norges Urmakerforbund

 Urmakerskolen Tinius er eneste utdanningsinstitusjon for urmakere i Norge. Det er lagt opp til et tett samarbeid med næringslivet. For å komme inn på skolen kreves det fullført grunnkurs i Design og Håndverk. Også grunnkurs fra tidligere struktur - reform'94 - aksepteres.

Slik blir du urmaker

1 år: Vg1 - Grunnkurs Design og Håndverk
2 år: Vg2 - Ur- og instrumentmaker
3 år: Vg3 - Urmaker Ringsted (Danmark)
4 år: Verdiskapningsdel i bedrift, varighet 11 mndr. Etter dette kommer et 5. skoleopphold på 4 uker (perfeksjoneringskurs og avleggelse av svenneprøve).

Skolen følger andre videregående skolers kjøreplan med ferier og planleggingsdager.

Skolen har utstyr og plass til 12 lærlinger i hver av de tre klassene.
Lærekontrakt med godkjent lærebedrift må være inngått i løpet av Vg2.
Undersøk søknadsfrist med skolen eller skolekontoret der du bor.

Fag som inngår i utdannelsen - Felles fag: norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøvning. - Felles programfag: produksjon og vedlikehold og produktutvikling - tilpasse de enkelte fag (praktisk arbeid). - Fag til fordypning:
studieretningsfag - den håndverksmessige delen - tar for seg verkstedteknikk, store mekaniske ur, små mekaniske ur, elektroniske ur og flerfunksjonsur.Passer urmakeryrket for meg?
Det å være urmaker i dag krever i tillegg til selve håndverket på verkstedet at du kan mye om det å drive en moderne urmakerforretning hvor mye av arbeidsdagen består av salg, kundebehandling, innkjøp, økonomi, varekunnskap, dekorasjon, markedsføring og data.
På det rent menneskelige plan bør du like å omgås mennesker, være teknisk interessert, nøyaktig, tålmodig og ha evne til problemløsing i perioder med stor arbeidsbelastning. Det er ofte mange baller i luften samtidig.
Yrket passer godt for bevegelseshemmede.

Økonomi under utdannelsen
Rettighetselever som må reise bort må søke lån/stipend i Statens lånekasse for skoleoppholdene på lik linje med annen utdanning, mens de i praksisperioder mottar lærlingelønn av bedriftene etter gjeldende tariff.
Ikke- rettighetselever som må reise bort får ikke stipend fra Statens lånekasse, men har krav på reisegodtgjørelse og kursstønad for hver skoledag. Statens Lånekasse yter lån.

Boforhold
Hybel på Kongsberg og internat i Danmark.

Etterutdanning
Det er igang arbeid for å gi et tilbud om etterutdanning/fordypning i ett eller flere av studieretningsfagene når svenneprøve er avlagt. Dette tilbudet vil også bli tilgjengelig for resten av bransjen, urmakere og butikkpersonell.

Ta kontakt med Norges Urmakerforbund på telefon 22 79 02 40 dersom du vil vite mer om utdanningen og mulighetene for å bli urmaker.

Lærlingkontrakt; Plikter, ansvar, rettigheter

Er lærlingen arbeidstaker?
Loven sier at lærlingen er ordinær arbeidstager mens læretiden varer. Lærlingen dekkes av de vanlige forsikringsordninger for bedriften. Derfom bedriften har tariffavtale skal innbetalingen til fellesordningene foretas også for lærlinger. Skolen skal i utgangspunktet ha forsikringsordninger som dekker lærlingen under skolegang. Retten til ferie er som for øvrige arbeidstagere.

Sykelønn og lærling
Lærlingen har i utgangspunktet samme rettigheter som øvrige arbeidstagere etter Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven. Plikt til å betale sykepenger gjelder så lenge lærlingen er i bedriften. Bedriftens plikt til å betale sykepenger opphører i skoletiden. De lokale trygdekontorer kan ellers svare på spørsmål.


Ta kontakt med Norges Urmakerforbund på telefon 22 79 02 40 dersom du vil vite mer om lærlingordningen og mulighetene for å ta inn lærling.

 


For å bli tatt inn, kreves følgende
Det er fortrinnsrett ved opptaket for rettighetselever, det vil si de som har 10-årig grunnskole og deretter fullført grunnkurs.
Dersom klassen ikke blir fylt av rettighetselever, kan andre søke.
 

 


 
 
< Forrige   Neste >

Ansvarlig for nettsidene: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.