Startside
tirsdag 02. mars 2021
svenneprøven for urmakere 1960, 1988 og 2008 Skriv ut E-post
torsdag 31. januar 2008

UTVIKLING AV SVENNEPRØVEN FOR URMAKERE
Svenneprøven for urmakere har vært den avsluttende fagprøve i over 100 år i Norge.
Vi har sett på dagens svenneprøve sammenlignet med prøven urmakerne tok rundt 1960 samt sett på krav til urmakerutdanning og svenneprøve i 1988 da svenneprøve på lommeuret var blitt borte.


Svenneprøven i Urmakerfaget anno 2008.
 
Bakgrunn: VG 1 Håndverk og Design. VG 2 på Tiinus Olsen skolen på Kongsberg. VG 3 to år ute i bedrift. Avsluttes med svenneprøve.
 
Svenneprøven består av tre deler, planlegging, utføring og evaluering. 25 timer er avsatt til hele prøven.
 
Praktisk arbeid består i overhaling, rens av et herre eta automat med dato. Fjær skal skiftes, automat fjærhuset kontrolleres. Komplett balanse skal monteres. Krone, velle byttes, glass byttes, pakning byttes. Verket reguleres, med kontroll av amplitude. Kassen trykktestes.
 
Et dame quartsur overhales, renses. Elblokk byttes, elektriske kontroller utføres. Krone, velle, glass byttes. Trykktest.
 
I tillegg trekkes det mellom tre alternativer:
 
 1. Balansevelle monteres i balansering. Balansen rettes og veies av.
 2. Det dreies en foring med nit som skal passe til en veggurstapp. Foringen nittes i en messingplate som trekkes av. Kanter brekkes og platen gis en overflate behandling.
 3. Det bores inn en tapp i et veggurs drev. Tappen slipes og poleres.
 
 
 
Svenneprøven på 1960 tallet.
 
Bakgrunn fem års læretid, eller fire år i lære og et avsluttende år på skole.” Dagskolen”.
Overhaling, avtrekking av et lommeur. Dreiing av balanseakse til uret, retting og avveining av balansen. Dreiing av sentrumsdrev til uret. Foring av sentrumslagere hvis nødvendig. Evt. også fjærhus. Uret renses og reguleres.
Det trekkes mellom tre alternativer:
 
 1. Sekundklobe lages. Stenhull fattes inn i kloben.
 2. Det dreies spiralrulle for flat spiral. Flat spiral telles av og stiftes til rullen. Spiralen rettes og reguleres inn.
 3. Remontoir velle dreies, firkant files, det slås gjenger for krone, vellen tilpasses uret, slipes og poleres
Det skal lages arbeidstegninger med mål.
 

Opplæringsplan for urmakere 1988 etter foreskrifter fra Kirke og undervisningsdep.

Læretid 3 år.
Målet er bl.a.:
 
 1. Å gi lærlingen den innsikt, de kunnskaper og de ferdigheter som trengs for å kunne bestå svenneprøven og for å kunne gå ut i arbeidslivet som fagarbeider/svenner i urmakerfaget etter endt opplæring.
 2. Gi lærlingen de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å utføre en fagarbeiders oppgave i verksted og butikk med vedlikehold, reparasjon og salg av klokker.
Gjennom læretiden skal det være en dags lærlingeskole pr. uke og praktisk arbeide i bedrift resten av uken.

1.året:
 • file-øvelser, bore-øvelser, måleteknikk
 • lære bruk av håndtverktøy
 • dreiing
 • slagur
 • foring og tapp-arbeider, tanninsettning,og rep. av fjærfeste
 • måling av fjærer
 • palettslipning
 • måling og innsettning av pendelfjær
 • tannjustering, innsettning av stift i slaghjul, ferdigstilling av slag
 • kontroll av vindfang
 • rensing, justering
 • loddeteknikk
 • feilsøkning, reparasjon av nipsur, vekkeur, stoppeur, lommeur samt elektroniske vekkeur og kjøkkenur
 • lære opptreksfunksjoner
 • tilpasse og innsette opptreksakse og krone
 • stramme viserfriksjon og kontroll av viserverk, svingsningsmåler.
 • Yrkesteori og arbeidstegning i målestokk, tannhjulsinngripninger, stiftankergangen, slepegangen, grahamsgangen,
 • hjultannsformer, utvekslinger, tanntallsberegninger, fjærer, lodder, pendeltyper, pendelberegninger, ganginstillinhgsberegninger, reguleringsprinsipper, pendel, balanse og spiral, grunnleggende elektro i svakstrøm, komponentlære.
 • Ankergangen, kronografer, ur med selvopptrekk, fjærer og slepefester, fjærer, stål og metallfjærer, magnetopptrekk, auto-mat system, synkronur, hovedursanlegg, materiallære, vekker og slagverk,
 • Reguleringsteknikk, innføring i temperaturforandringer av stål og metallegenskaper, isokronisme, Isokronismefeil, gangjustering, svingende systemer, spiralformer, flate, breguet, avveining av balanser, dynamisk aveining,stillingsfeil regulering i stillinger,, stillingsfeil, kvartsur, digitale og analoge verk, kvartsens egenskaper,
 • mekaniske ur, kasse, visere og gløass, opptrekket, viserverket, viserfunksjon, løpeverket, inngripninger, tannformer, utvekslingsforhold, kraftkilder, elektrisk opptrekk, tilbakeførende ganger, hvileganger, ankergangen, verkstørrelser,
 • Verkkarakteristikk, Delebetegnelser, bruk av verksøker, verkbeskrivelser, funksjonsbeskrivelser.
2.året
 • overhaling og reparasjon av større armbåndsur
 • dreining av balanseakse
 • dreining av opptreksakse
 • kvarts stoppeklokker
 • tilpassing av opptreksakse og krone
 • praktiske oppgaver med elektroniske og mekaniske ur
 • loddeteknikk på elektroniske ur
3.året
 • Læreprogrammet skal tilrettelegges etter de krav svenneprøven setter
 • reparasjon og feilsøkning av alle typer ur fra 5''' til 13''' samt lommeur, mekaniske og elektroniske
 • innsettning av presstener i løpeverket
 • innsettning av ankerstener
 • kontroll av luft i gang samt hjul
 • spiralarbeide,
 • gangjustering
 • innsettning av balanse
 • innsettning av komplett balanse
Lærlingeskolen = 912 timer fordelt på 3 år
herav: norsk , samfunnskunnskap= 114 timer
matematikk, fysikk/kjemi, tysk = 228 timer
bedriftslære= 76 timer

Yrkesfag= yrkesteori/tegning= 494 timer

Svenneprøven skal bestå av en teoretisk og en praktisk del.
 1. Tegne og forklare ankergangen
 2. Gi skriftlig svar på 10-15 spørsmål. noen av spørsmål skal være for mekaniske verk, andre for kvartsstyrte verk.
 3. Hovedoperasjon av et 12-13''' ur med selvopptrekk og dato.Uret skal demonteres fullstendig, renses, monteres, smøres og reguleres.
 4. Justere mangler ved opptrekk, fjærhus, løpeverk, gang, balanse, spiral og datomekanisme.
 5. Dreie opptreksaksel og ny krone tilpasses
 6. Utskifting av ankerstener
 7. Utskifting av et steinhull i løpeverket
 8. Kandidaten skal lage arbeidstegninger til opptreksaksen
 9. Kandidaten skal foreta de endringer som er nødvendig og vise det på tegningen.
 10. Overflatebehandling skal vises på arbeidstegning
 11. Tempoprøve på 3 timer med overhalling av 5 1/4''' eller 8 3/4''' armbåndsur samt bytte og utmåling av fjær.
 12. Et herreur med kvartsverk og sekundviser, overhales.
 13. Elektronikken utmåles etter skjema.
 14. Kandidaten skal på egenhånd sette opp måleresultater som viser tilstand før og etter overhalingen.
 15. Et herreur med multifunksjner skal gjennomgåes, bytte display, lodde inn lyspære, 2 trykkere skal skiftes ut,
 16. Balanseakse skal dreies etter tegning, balansehjul og elipserulle skal påsettes, rettes og avveies.
 17. Balansetapper skal ruleres.
Tid for prøven:
 1. Hovedreparasjon= 20 timer fordelt på 3 dager der en av timene skal brukes til gjennomgang av uret.
 2. Tempoprøve= 3 timer
 3. Analog visning= 8 timer
 4. Digetal visning= 6 timer
 5. Nyarbeide / balanseakse= 10 timer fordelt på 2 dager.
Dersom fagprøven ikke blir bestått, forlenges læretiden med 6 mnd.

Slik er det nå og slik var det før. Svenneprøven skal reflektere hva vi mener våre svenner skal kunne beherske. Kunne være moro om noen hadde synspunkter på dette. Hva med en meningsutveksling om svenneprøven. Hva skal den bestå av? Hvor lang tid skal den ta? Er det mulig å få en tilfredsstillende utdannelse innenfor rammene av Kunnskapsløftet?
 
Jon Lindstrøm.

 
 
< Forrige   Neste >

Ansvarlig for nettsidene: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.